Horniny

Hornina je materiál, který může obsahovat jak minerály a různé příměsi tak i zkameněliny a pozůstalé zbytky jiných hornin a minerálů.

Sopky

Sopky jsou majestátné úkazy sopečné činnosti, jsou to většinou kopce či hory navršené sopečnou aktivitou.

Minerály

Neboli nerost, je útvar prvku nebo chemické sloučeniny vytvářející krystalové systémy.

horniny sopky mineraly