Minerály

Minerál, neboli nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů. V přírodě je známo přes 4900 minerálů a každým rokem bývá objeveno kolem 50 dalších. Jen asi 300 minerálů je známých častým výskytem a pro tvorbu hornin je významných jen několik desítek.

Křemen

Fluorit

Kalcit

Aragonit

Sádrovec

Známé Minerály
Křemen SiO2
Fluorit CaF2
Kalcit CaCO3
Aragonit CaCO3
Sádrovec CaSO4•2H2O