Zdroje

 • Hornina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11. 3. 2014 [cit. 2014-06-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
 • Sopka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 29. 5. 2014 [cit. 2014-06-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sopka
 • Minerál. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 28. 5. 2014 [cit. 2014-06-05]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l
 • On-line Geologická Encyklopedie: Metamorfismus. Česká geologická služba: On-line Geologická Encyklopedie [online]. Česká geologická služba, 2007 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?metamorfismus
 • On-line Geologická Encyklopedie: Sedimenty. Česká geologická služba: On-line Geologická Encyklopedie [online]. Česká geologická služba, 2007 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl
 • Šablony zdarma. Webaid.cz: webové šablony [online]. Webdesign and Development, 2014 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://webaid.cz/webove-sablony-zdarma
 • Dle druhu kamenů: aragonit. MILAN VOJTÍŠEK. Lastura: drahé kameny [online]. 2008 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://w.lastura.cz/obchod/drahe_kameny/dle_druhu_kamenu/aragonit.html
 • Photos: leon, nicaragua. BootsnAll Travel Blog [online]. 2008 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://blogs.bootsnall.com/wyewurk/photos-leon-nicaragua.html
 • Fluorit. Fluorit [online]. 2011 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://www.fluorit.lapok.eu/fluorit
 • Mount St. Helens Pictures: Before and After the Blast. National Geographic [online]. National Geographic Society, 1996 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://news.nationalgeographic.com/news/mount-st-helens-30th-anniversary-before-after-science-environment-pictures/
 • KRÁSA RADOTÍNSKÝCH KALCITŮ. Hornické muzeum Příbram [online]. 2006 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://www.muzeum-pribram.cz/akce/06kalcity/06kalcity.html
 • Hawaii Photo Gallery. History [online]. A&E Television Networks, LLC., 2014 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://www.history.com/photos/hawaii/photo5
 • Mapa světa. Mapaonline.cz [online]. [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://mapaonline.cz/mapa-sveta/
 • Nerosty. Školní a webové informační centrum [online]. 2009 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=104
 • Aa Flow. CLEET CARLTON. Golden Gate Photo - Newberry Volcanic Gallery [online]. 1999 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://www.goldengatephoto.com/westus%5Cnewberry.html
 • SÁDROVEC - CaSO4 · 2 H2O. Ložiska Nerud [online]. [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/nerudy/s%C3%A1drovec.html
 • Přehled horniny vnějších Západních Karpat. Brána do Vesmíru [online]. [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://www.branadovesmiru.eu/odborne-clanky/prehled-horniny-vnejsich-zapadnich-karpat.html
 • Teoretická část: Primární geologická tělesa. NAUKA O ZEMI pro technické obory [online]. [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-prim-telesa.htm
 • Prečo sopka chrlí oheň?. Pravda.sk [online]. P E R E X , a. s., 2014 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://mozgovna.pravda.sk/fyzika-a-chemia/clanok/19348-preco-sopka-chrli-ohen/
 • Mount Vesuvius Italy. Globerove: Italy [online]. Globerove, 2014 [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: http://globerove.com/italy/mount-vesuvius-italy/3515

Kontakt:

ebrslicova10@student.gymceon.czhorniny sopky mineraly